Obchodné podmienky

Tyto obchodní podmínky jsou platné ke dni 3. 4. 2013 pro zprostředkování zájezdů prostřednictvím internetového portálu www.explode.cz a www.balim.cz, který je provozován firmou Explode, s.r.o., se sídlem Osiková 376, 289 37 Loučeň, IČ: 01486608. Firma Explode, s.r.o. je oprávněna k provozování cestovní agentury a je zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 207446.

Úvodní ustanovení

Cestovní agentura Explode, s.r.o. (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů partnerských cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými spolupracuje na základě smlouvy o obchodním zastoupení, jejímž předmětem je prodej zájezdů těchto CK.

Všechny cestovní kanceláře, se kterými CA spolupracuje, provozují koncesovanou živnost a jsou řádně pojištěny proti úpadku dle zákona 159/1999 Sb.

V databázi portálu www.explode.cz jsou evidovány veškeré zájezdy smluvních cestovních kanceláří a ceny těchto zájezdů jsou shodné.

1. Objednávka zájezdu

Každý návštěvník webu si může zadat libovolný počet nezávazných objednávek. Po obdržení objednávky pracovník CA ověří dostupnost zájezdu u pořádající CK, poté kontaktuje zákazníka buď telefonicky, nebo e-mailem. CA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které mohly vzniknout při nahrávání dat do databáze. Dále si vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky a to i bez odpovědi klientovi v případě, že objednávka obsahuje rozporuplné údaje, případně není uveden kontakt.

Jsou-li v nezávazné objednávce vyplněny všechny náležitosti (jména cestujících, kontakt, adresy, data narození) může být provedena okamžitá rezervace objednaného zájezdu.

V opačném případě se celý proces prodlouží, jelikož pracovník CA si musí tyto informace od klienta dodatečně vyžádat. Rezervaci zájezdu je možné vyřídit v průběhu provozní doby CK i CA.

Jakmile je rezervace objednaného zájezdu úspěšně provedena, je klientovi zaslán návrh cestovní smlouvy společně s obchodními případně pojistnými podmínkami CK a partnerské pojišťovny. CA informuje klienta o termínu zaslání cestovní smlouvy zpět do CA a o platebních podmínkách.

2. Platební podmínky

Jakmile CA obdrží od klienta podepsanou cestovní smlouvu, je vyžadována platba za zájezd. V případě, že je zájezd objednán více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu, zaplatí klient zálohu ve výši, která je určena podmínkami CK. Doplatek je požadován 30 dní před uskutečněním zájezdu. U last minute zájezdů je vyžadována platba ve výši 100% ceny zájezdu.

Cestovní smlouva je do pořádající CK poslána ve chvíli, kdy CA obdrží na svůj účet požadovanou platbu za zájezd, nebo obdrží alespoň potvrzení o zaplacení.

Klient bere na vědomí, že po zaplacení zájezdu nemusí být rezervace ze strany CK potvrzena. V takovém případě je již zaplacená částka za zájezd vrácena zpět klientovi.

Cestovní smlouva nabývá účinnosti dnem písemného potvrzení ze strany CK. O tomto rozhodnutí CA klienta neprodleně informuje.

3. Zájezd na vyžádání

Některé zájezdy jsou takzvaně „na vyžádání“. Jedná se o zájezdy, kde je potřeba vyžádat ubytování u partnera CK v cílové destinaci. U takovýchto zájezdů je CA oprávněna požadovat od klienta dle podmínek CK zálohu až 100% ceny zájezdu ještě před rezervací zájezdu. Při úspěšné rezervaci se ta stane okamžitě závaznou a vztahují se na ni storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace je zaplacená částka vrácena zpět klientovi.

4. Cestovní pokyny k zájezdu

Cestující je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas s dostatečnou dobou platnosti, která je do dané země vyžadována. V rámci Shenghenského prostoru je vyžadován platný občanský průkaz. Klient si rovněž musí před odjezdem vyřídit potřebné vízové formality, pokud to země vyžaduje a zjistit podmínky pro vstup do dané země. Veškeré informace lze najít na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz). V případě nejasností Vám rádi poradíme.

Konkrétní cestovní pokyny k zájezdu jsou klientovi předány zhruba jeden týden před začátkem zájezdu. Tyto informace jsou zasílány e-mailem, faxem nebo poštou, dle přání klienta. Zasílány jsou buď komplexní cestovní doklady (voucher na ubytování, stravování, letenka, cestovní pojištění apod.), které si klient musí vzít s sebou na dovolenou, nebo jsou zaslány pokyny a cestovní doklady klient obdrží až na letišti.

5. Storno zájezdu

Před podepsáním cestovní smlouvy a zaplacením zálohy může klient zájezd zrušit bez stornopoplatků. V případě, že již byla cestovní smlouvy podepsána a záloha zaplacena, řídí se storno zájezdu podmínkami pořádající CK. Zrušení zájezdu musí být doručeno písemně e-mailem nebo poštou do CA, která celou věc předá k vyřízení do pořádající CK.

6. Reklamace

Případné reklamace zájezdu je třeba zaslat písemně na e-mailovou adresu (info@explode.cz) nebo na korespondenční adresu CA. Reklamace se řídí všeobecnými smluvními podmínkami pořádající CK. CA v případě obdržení reklamace zájezdu neprodleně informuje CK o této skutečnosti. CA není oprávněná danou reklamaci řešit, pouze odpovídá za její předání pořádající CK.

7. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje a záznamy našich klientů jsou plně chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nejsou prodávány, předávány ani jinak zpracovávány pro potřeby třetích stran (kromě CK, která je pořadatelem zájezdu), či následný prodej.